Cilj programa je doseči, da bo vsaj 70 % žensk v starosti 20–64 let enkrat v treh letih opravilo ginekološki pregled in pregled brisa materničnega vratu (BMV).

V DP ZORA so vključene ženske, stare 20-64 let (aktivno) in 65-74 let (pasivno). Tiste, ki boste imele negativen izvid dveh BMV, napravljenih pri dveh zaporednih letnih ginekoloških pregledih (dvakrat v obdobju 12 ± 3 mesece), boste na naslednji preventivni ginekološki pregled in odvzem brisa povabljene čez tri leta.

Pri spolno aktivnih ženskah, mlajših od 20 let, brez ginekoloških težav, se za odvzem BMV odloča ginekolog v okviru kurativne obravnave, ko upošteva znane nevarnostne dejavnike raka materničnega vratu.

Ženskam, starejšim od 65 let in brez ginekoloških težav, ki bodo prišle na ginekološki pregled, bomo odvzeli bris v enakih intervalih kot pri mlajših ženskah.

Po 74. letu preventivni ginekološki pregledi za preprečevanje raka materničnega vratu niso več potrebni.

Triletni intervali med pregledi NE VELJAJO za ženske, stare 20–64 let, ki imajo ginekološke težave ter težave sumljive za rak materničnega vratu.

Ginekolog odvzame BMV ne glede na čas od zadnjega odvzema BMV, po lastni presoji, vendar v okviru kurativne obravnave.

 

Kaj je test PAP?

Test PAP je namenjen odkrivanju predrakavih sprememb materničnega vratu. Temelji na majhnem vzorcu celic, ki jih odvzamemo z brisom iz materničnega vratu in jih nato razmažemo na mikroskopirno stekelce. V laboratoriju stekelce pregledajo pod mikroskopom. Prisotnost vsakršnih nenormalnih celic opozarja na možen razvoj bolezni. V takem primeru žensko pokličemo na vnovičen test PAP, test HPV ali pa opravijo kolposkopski pregled.