Humani virusi papiloma (HPV) so pogosti virusi, ki se največkrat prenašajo s spolnimi odnosi. Večina ljudi nosi v sebi HPV, ne da bi imeli kakršnakoli znamenja okužbe.

Poznamo približno sto tipov HPV, od tega jih je trinajst visokorizičnih, kar pomeni, da so povezani z razvojem predrakavih sprememb in rakom materničnega vratu, ki je smrtonosna bolezen brez opaznih simptomov.

Nekateri tipi HPV povzročajo genitalne bradavice, ki niso povezane z rakom materničnega vratu, vendar zdravnika opozorijo na možnost HPV-okužbe materničnega vratu.

Kako se odvzamejo vzorec za testiranje HPV?

Zdravnik ginekolog odvzame vzorec enako kot za test PAP – z brisom celic materničnega vratu. Vzorec nato v tekočem transportnem mediju prenesemo do laboratorija, kjer določijo prisotnost ali odsotnost visokorizičnih tipov HPV.
HPV je zelo razširjen virus. Pravočasno odkrite celične nepravilnosti pomenijo uspešno zdravljenje, saj se rak materničnega vratu ne bo razvil.