NUHALNA SVETLINA* 70,00 €
*2D UZ POSNETEK PLODA NA USB OB NS 10,00 €
DVOJNI HORMONSKI TEST 50,00 €
4D UZ ploda med 22-28 tednom 80,00 €
UZ ploda med 30-34 tednom 40,00 €
ODVZEM BRISA NA SGB 40,00 €
ODVZEM BRISA NA SGB IN PB 60,00 €
UZ V NOSEČNOSTI 40,00 €
PREGLED IN UZ V NOSEČNOSTI 70,00 €
LABORATORIJSKE PREISKAVE 80,00 €
TEST NOSEČNOSTI 10,00 

 Samoplačniške storitve:

KLINIČNI PREGLED DOJK Z UZ 50,00 €
GINEKOLOŠKI UZ 40,00 €
GINEK. PREGLED Z BMV 40,00 €
GINEK. PREGLED Z HPV 60,00 €
GINEK. PREGLED Z BMV IN UZ 70,00 €
ROMA TEST S POSVETOM 50,00 €
RECEPT S POSVETOM 5,00 €
ZDRAVNIŠKO POTRDILO 25,00 €
NIFTY BASIC 350,00 €
NIFTY STANDARD / NIFTY TWINS 390,00 €
NIFTY PLUS 590,00 €
PANORAMA OSNOVNI 350,00 €
PANORAMA STANDARD 390,00 €
PANORAMA PLUS 450,00 €
PANORAMA RAZŠIRJENI – 590,00 €